Zmluva č. 33/6431/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:33/6431/2007
Dodávateľ:CESTY NITRA, a.s. Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Obchvat mesta Prievidza I.etapa, 1.stavba - MZ v trase budúcej I/64
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:104 496 620,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy