Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZoD HBH projekt, s.r.o. Brno Cesta I/61 Kaplná-most ev.č.61-015, "DSP","DP" v pod."DRS" 29 622 0 SSC 18.09.2009
005/1998 LUX - Košice , s.r.o. Upratovacie práce AB Košice,Prešov 30 558 0 SSC 12.11.1998
ZoD 6131/703/2006 Čarnogurský, Ján Cesta I/75 Galanta - obchvat, 1. stavba 31 594 0 SSC 26.10.2006
339/6350/2009/ZNH-06/09 KAPAR, s.r.o. I/15 Stropkov, rekonštrukcia vozovky (DSP, DP) 31 616 0 SSC 15.04.2009
666/6131/2008 Jozef Kvaššay Osadenie,prenájom a odstránenie snehových zábran 32 325 0 SSC 18.11.2008
821/6350/2008/03/08 SKANSKA BS a.s. Uskutočnenie stavebných prác I/50-283 Rožňava nadcestie 32 357 0 SSC 16.10.2008
Z-125/2007 STRABAG s.r.o. I/14 Oprava priepustu Dolný Harmanec 32 546 0 SSC 25.07.2007
613/6131/2008 OAT spol. s r.o. ZOD I/62 Senec-Sládkovičovo-Lúčny Dvor-oprava cesty 33 055 0 SSC 22.09.2008
Z-189/2006 TERRAPROJEKT, a.s. Ba I/66 Brezno - Polomka, (TŠ) 33 090 0 SSC 10.11.2006
482/6131/2008 OAT spol. s r.o. ZOD Oprava dilatácie na mostnom objekte č. 2-204 ponad diaľnicu na ceste I/2 Malacky 33 176 0 SSC 19.06.2008
Z-1267/2008 Tibor Kamenský Habarka Výrub drevín 33 609 0 SSC 04.12.2008
Z-127/2007 STRABAG s.r.o. I/66 Oprava priepustu za obcou Telgart 33 757 0 SSC 25.07.2007
ZoD 307/6131/2007 Tomko Ján , Ing. Cesta I/51 Levice - križ. s Tabokovou - ZoD - DSP, DP 33 794 0 SSC 15.10.2007
677/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Licenčná zmluva - na používanie a ďalšie nakladanie s nasledovnými modulmi IS MCS: Metadátový portál IS MCS (ďalej len “licencia” alebo “program”), ktoré poskytovateľ nadobúdateľovi vyhotoví podľa zmluvy o dielo číslo ZSS260709 33 933 0 SSC 14.10.2009
618/2009 REKMA - TRADING, s. r. o. Sanácia priečnych a pozdĺžnych trhlín vo vozovkách na cestách I. triedy 34 277 0 SSC 27.08.2009
351/6240/2008 SOTTO s.r.o. Úprava skladovacieho priestoru laboratória 34 360 0 SSC 07.04.2008
1121/6350/2008/ZNH-21/08 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/79 Čierna- Solomonovo, rekonštrukcia cesty 34 863 0 SSC 07.10.2008
Dodatok č.5 LUX - Košice , s.r.o. Upratovacie práce AB Košice 34 900 0 SSC 01.02.2008
666/2009 CEMOS , s.r.o. Ba "Estakáda ku sklopnému mostu ev.č.64-002A-oprava opory-(DP) 35 229 0 SSC 29.09.2009
604/2009 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/50 Lučenec - križovatka Vidiná 35 245 0 SSC 10.08.2009