Zmluva č. 677/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:677/2009
Dodávateľ:ArcGEO Information Systems s r.o. Ba
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Licenčná zmluva - na používanie a ďalšie nakladanie s nasledovnými modulmi IS MCS: Metadátový portál IS MCS (ďalej len “licencia” alebo “program”), ktoré poskytovateľ nadobúdateľovi vyhotoví podľa zmluvy o dielo číslo ZSS260709
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 932,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy