Zmluva č. 339/6350/2009/ZNH-06/09

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:339/6350/2009/ZNH-06/09
Dodávateľ:KAPAR, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/15 Stropkov, rekonštrukcia vozovky (DSP, DP)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:31 615,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy