Zmluva č. ZoD 307/6131/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZoD 307/6131/2007
Dodávateľ:Tomko Ján , Ing.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Cesta I/51 Levice - križ. s Tabokovou - ZoD - DSP, DP
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 794,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy