Zmluva č. Z-1267/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-1267/2008
Dodávateľ:Tibor Kamenský Habarka
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výrub drevín
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 608,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy