Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1177/2009 Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 Kúpna zmluva - nákup učebníc 132 400 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 02.12.2009 31.12.2010
1136/2009 VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, Harmanec 13 Kúpna zmluva - nákup učebníc 661 673 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.10.2009 31.12.2010
0573/2010 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Bratislava, Čapkova 2 Zmluva o poskytovaní expertíznych služieb na stavbe - rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave 31 297 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.05.2010
0272/2010 TREXIMA Bratislava, spol.s.r.o., Bratislava, Drobného 29/3431 Vytvorenie diela - Softvérová aplikácia umožňujúca vytvorenie typológie a kódovania programov ďalšieho vzdelávania a ich číselníkové prepojenie na databázu integrovaného systému typových pozícii 49 762 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.05.2010 30.07.2010
1147/2009 Terra Tóthová Alžbeta, Bratislava, Janáčkova 2 Kúpna zmluva - nákup učebníc 202 384 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010
1166/2009 Terra Tóthová Alžbeta, Bratislava, Janáčkova 2 Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.11.2009
0280/2010 Tempest, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/B Rámcová dohoda vzťahujúca sa na informačné systémy MŠ a Dátového centra rezortu školstva 992 390 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.04.2010 30.04.2012
1161/2009 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 Kúpna zmluva - nákup učebníc 874 370 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010
0293/2010 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 Kúpna zmluva - nákup učebníc 297 800 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.06.2010 15.10.2010
1347/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Datacentrum MŠ SR 940 184 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.12.2008 03.12.2011
0661/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Zmluva o dielo- ročné a polročné kontroly na stabilnom hasiacom zariadení 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.06.2008
1381/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovný na Akadémii umení v Banskej Bystrici 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
1382/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
1383/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole muzických umení v Bratislave 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
0989/2009 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisné služby pre Dátové centrum školstva - 2 etapa 95 276 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.08.2009 27.08.2012
1256/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Servisná zmluva poskytovaná pri prevádzke Informačného systému CIP 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.08.2007 01.04.2015
1078/2008 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o dielo 1. etapa budovania Dátového centra rezortu školstva 8 061 154 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 24.09.2008
0212/2007 SecuriLas, s.r.o., Bratislava, Zámoclá 5 Zmluva o kontrolnej činnosti a mimozáručnom servise 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 12.03.2007
0234/2009 Robert Takács, Šamorín, Poľná 12 Zabezpečenie dodávky a výdaja stravy pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.05.2009 31.03.2013
0273/2010 RKMC, spol.s.r.o., Žilina, P. Mudroňa 5,Obežná 8344/5 Vytvorenie diela - Riadiaci manažérsky informačný systém na MŠ SR a priamo riadených organizáciách 1 177 862 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.05.2010 05.05.2011