Zmluva č. 0272/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0272/2010
Dodávateľ:TREXIMA Bratislava, spol.s.r.o., Bratislava, Drobného 29/3431
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vytvorenie diela - Softvérová aplikácia umožňujúca vytvorenie typológie a kódovania programov ďalšieho vzdelávania a ich číselníkové prepojenie na databázu integrovaného systému typových pozícii
Zmluvne dohodnutá čiastka:49 762,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:49 762,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy