Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0989/2009 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisné služby pre Dátové centrum školstva - 2 etapa 95 276 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.08.2009 27.08.2012
1135/2009 Aitec spol. s r.o., Bratislava, Slovinská 12 Kúpna zmluva - nákup učebníc 832 429 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.10.2009 31.12.2011
1136/2009 VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, Harmanec 13 Kúpna zmluva - nákup učebníc 661 673 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.10.2009 31.12.2010
1137/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská Rámcová dohoda na zabezpečenie dodávok, inštalácie a potrebného servisného zabezpečenia výpočtovej techniky 9 641 582 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 29.10.2009 29.10.2013
1147/2009 Terra Tóthová Alžbeta, Bratislava, Janáčkova 2 Kúpna zmluva - nákup učebníc 202 384 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010
1161/2009 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 Kúpna zmluva - nákup učebníc 874 370 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010
1163/2009 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 Kúpna zmluva - nákup učebníc 585 000 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010
1166/2009 Terra Tóthová Alžbeta, Bratislava, Janáčkova 2 Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.11.2009
1177/2009 Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 Kúpna zmluva - nákup učebníc 132 400 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 02.12.2009 31.12.2010
1364/2009 Patria I., spol. s.r.o./EDUCO, Prievidza, Vápenicka 8 Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.10.2009
1386/2009 Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS, Bratislava, Karadžičová 57 Servis, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a dodávka materiálov a náhradných dielov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 21.12.2009 21.12.2010
0272/2010 TREXIMA Bratislava, spol.s.r.o., Bratislava, Drobného 29/3431 Vytvorenie diela - Softvérová aplikácia umožňujúca vytvorenie typológie a kódovania programov ďalšieho vzdelávania a ich číselníkové prepojenie na databázu integrovaného systému typových pozícii 49 762 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.05.2010 30.07.2010
0273/2010 RKMC, spol.s.r.o., Žilina, P. Mudroňa 5,Obežná 8344/5 Vytvorenie diela - Riadiaci manažérsky informačný systém na MŠ SR a priamo riadených organizáciách 1 177 862 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.05.2010 05.05.2011
0275/2010 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Prevádzka , servis, legislatívna a technologická podpora a implementácia systému CASE*ERP 51 400 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 26.05.2010 03.03.2011
0277/2010 NetFinance, spol.s.r.o., Bernolákovo, Topoľový rad 39 Vytvorenie diela - Realizačná štúdia k technologickej aplikácii pre šírenie multimediálneho obsahu pre účely rekvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pre výkon celoživotného poradenstva 29 875 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.05.2010 30.07.2010
0278/2010 netPoint, s.r.o., Bernolákovo, Topoľový rad 39 Vytvorenie diela - Realizačná štúdia pre vytvorenie technických parametrov elektronickej platformy poskytovania kurzov ďalšieho vzdelávania 29 850 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.05.2010 30.07.2010
0279/2010 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri príprave a realizácii projektu Dátové centrum rezortu školstva - 3 etapa 34 986 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.05.2010 31.12.2010
0280/2010 Tempest, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/B Rámcová dohoda vzťahujúca sa na informačné systémy MŠ a Dátového centra rezortu školstva 992 390 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.04.2010 30.04.2012
0293/2010 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 Kúpna zmluva - nákup učebníc 297 800 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.06.2010 15.10.2010
0573/2010 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Bratislava, Čapkova 2 Zmluva o poskytovaní expertíznych služieb na stavbe - rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave 31 297 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.05.2010