Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
5/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Realizácia odbornej prípravy zamestnancov objednávateľa v rozsahu fáz prípravy: Teoretická príprava, Príprava na overenie odbornej spôsobilosti, Overenie odbornej spôsobilosti 24 395 0 ÚJD SR 16.03.2009 31.12.2009
27/2009 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Návrh numerického modelu na analýzu procesu tepelnej únavy strojnotechnologických komponentov jadrových zariadení 70 000 40 000 ÚJD SR 08.07.2009 30.11.2009
6/2010 MSCompany s r. o. Gogoľova 18 852 02 bratislava Dodávka a montáž klimatizácie 12 497 0 ÚJD SR 14.05.2010 30.06.2010
28/2007 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Poskytovanie služieb a produktov potrebných na prevádzku a údržbu ACSIS objednávateľa v zmysle právneho predpisu (§269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zakonník v znení neskorších predpisov). 207 462 0 ÚJD SR 17.12.2007 31.12.2007
11/2010 Rozália Olleová - PRIL - CENT, Jurová 135, 930 04 Jurová Vykonávať upratovacie služby v priestoroch ÚJD SR na ul. Bajkalská 27, Bratislava 0 3 230 ÚJD SR 01.07.2010
04/2007 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Odborná podporná činnosť pri overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení 14 937 0 ÚJD SR 27.03.2007 28.09.2007
11/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Spracovanie skúšobných otázok pre písomne overovanie na báze analýzy a aktualizácie skúšobných otázok pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení na prevádzku JZ V1 pre časť písomné overovanie,.. 3 996 0 ÚJD SR 24.04.2009 30.09.2009
15/2009 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodať výpočtovú a kancelársku techniku 73 551 0 ÚJD SR 11.05.2009 31.12.2009
16/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy "Požiadavky na kvalitu sprievodnej technickej dokumentácie (STD) vybraných zariadení 9 425 0 ÚJD SR 24.04.2009 31.05.2009
22/2009 Prof. Ing Ladislav Starek, CSc., Šášovská 16, 851 01 Bratislava zhotoviteľ v prostredí Mathematica vyvinie lomovo mechanicky program na výpočet pravdepodobností únavovej iniciácie lomu, jeho rozvoja až po zastavenie trhliny alebo prelomenie steny potrubí jadrových zariadení 12 000 0 ÚJD SR 13.05.2009 30.10.2009
29/2009 AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice Vypracovanie varianty aplikácie okruhovej dekontaminácie primárneho okruhu JE V-1 v súvislosti s koncepciou vyraďovania a úroňou kontaminácie vnútorných povrchov 13 566 0 ÚJD SR 16.07.2009 31.10.2009
20/2009 Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava Úprava počítačovej siete 61 399 0 ÚJD SR 18.05.2009 31.12.2009
1/2009 GO Travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava Dodanie medzinárodných leteniek z Bratislavy najmä do Bruselu, Paríža, Londýna, Ríma,atď. 60 000 0 ÚJD SR 04.02.2009
41/2009 ELTECO a.s., Rosinská cesta 15, 010 01 Žilina Dodanie a inštalácia elektrického zdrojového agregátu 24 879 0 ÚJD SR 20.11.2009 08.12.2009
46/2008 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Posúdenie zdôvodňujúcich správ a sprievodnej technickej dokumentácie k žiadosti SE , a.s. Ebo o predĺženie intervalu prevádzkových kontrl PKO JE V-2 2 104 0 ÚJD SR 03.01.2008 30.10.2008
175/2006 Slovenská technická unioverzita Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Paulínska 16 917 24 Trnva Vykonať nezávislé posúdenie výpočtov kontajnera na prepravu ra-koncentrátu a ionexov PK/SK, ktoré su uvedené v správe "Kontrola pevnosti kontajnera PK/SK" 2 656 0 ÚJD SR 05.09.2006 31.10.2006
23/2007 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Spracovanie Komplexného bezpečnostného auditu vybraných častí AKOBOJE JE Bohunice 4 918 0 ÚJD SR 31.07.2007 15.10.2007
10/2009 ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Južná trieda 95, 041 24 Košice Spracovanie druhej časti odborného posudku kapitoly 6 - Dokumentácie na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - transportný kontajner C-30 9 183 0 ÚJD SR 31.03.2009 15.04.2009
18/2009 Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Nezávislé právne posúdenie , analýza stavu a koncepcie budovania nového systému občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody 11 900 0 ÚJD SR 30.04.2009 25.11.2009
28/2009 ACASE a.s. Čordákova 13 040023 Košice Dodaťinformačný systém CASE FIN,. 10 993 1 763 ÚJD SR 16.07.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 >>