Zmluvy za Slovenská obchodná inšpekcia


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
SOI/LC/2002/02/2002 Lazar consulting, s.r.o., Bratislava prevádzka VO systému 964 245 Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava 13.09.2002
SOI/2011/02 Lazar Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní prístupu do aukčného prostredia "Elektronická aukcia" 0 500 Slovenská obchodná inšpekcia 01.01.2011 31.12.2015 Poskytovateľ zabezpečí klientovi realizáciu elektronickej aukcie v zmysle platných predpisov SR. Celková suma je prepokladaná kedže nie je možné určiť dopredu počet aukcií. Cena za realizáciu jednej aukcie je 10Eur/aukcia.
SOI/2011/03 Jana Olšáková-Oriola clean Zmluva na poskytnutie upratovacích a čistiacich služieb 0 0 Slovenská obchodná inšpekcia 03.01.2011 31.12.2011 Súčasťou zmluvy je rozpis vykonávaných služieb a dodávka vybraných hygienických prostriedkov
SOI/2011/01 ANASOFT APR, spol.s.r.o. Servisná starostlivosť o informačné technológie 0 7 920 Slovenská obchodná inšpekcia 01.01.2011 31.12.2011 realizácia servisu bude vykonávaná a fakturovaná mesačne, cena 660,00Eur/mesiac
1201544/2010 Stredosl.energet., Žilina dodávka elektriny 0 6 650 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.03.2010 31.12.2011 SUMA podľa tarify
1208911/2010 Stredosl.energet., Žilina dodávka elektriny 0 1 140 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.03.2010 31.12.2011 SUMA podľa tarify
3104044673B/2005 Západosl.energet., Bratislava dodávka elektriny 0 1 285 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.01.2005 SUMA podľa tarify
3105182988A/2005 Západosl.energet., Bratislava dodávka elektriny 0 310 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.01.2005 SUMA podľa tarify
3106070197B/2005 Západosl.energet., Bratislava dodávka elektriny 0 8 640 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.01.2005 SUMA podľa tarify
37/2004 Zahradníctvo a služ, B.Bystrica Odvoz snehu I. B.B. 104 50 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.12.2004 SUMA 100,00 / rok
383/2009 Západosl.vodar. Spol. , OZ Nitra dodávka vody 0 684 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 19.08.2009 SUMA podľa tarify
4351/2002 Vodárne a kanalizácie, Bratislava dodávka vody 0 1 836 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.03.2002 SUMA podľa tarify
51-14/2008 Martin Fedor , Prešov upratovanie I. PO 2 135 1 070 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.07.2008 01.07.2011 SUMA 2 135,00 / rok
5100009487C/2004 Východosl.energ., Košice dodávka elektriny 0 1 730 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 29.11.2004 SUMA podľa tarify
620736/2006 Bratislavská teplárenská, Bratislava dodávka tepla 0 16 750 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.01.2006 SUMA podľa tarify
U 4./2006 Učtovník spol s r.o., Nitra upratovanie I. NR 3 470 1 735 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.03.2006 31.12.2011 SUMA 3 470,00 / rok
01/126/2002 Východslov.vodárne a kanalizácie, Košice dodávka vody 0 4 041 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 30.04.2002 SUMA podľa tarify
2017002/2007 SOFTIP a.s., B..Bystrica nákup infor.systému 784 825 79 597 Slov.obch.inšpek., Bratislava 11.01.2007
735/2010 COOP Jednota SD, Žilina nájom a služby I. ZA 35 467 8 867 Slov.obch.inšpek., Bratislava 01.08.2010 SUMA 17 733,72/ rok
P.1./2001 Spr.mestsk.maj., Trnava nájom priestor. I. TT 170 184 9 235 Slov.obch.inšpek., Bratislava 01.11.2001 SUMA 13 537,87/ rok