Zmluva č. 2017002/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2017002/2007
Dodávateľ:SOFTIP a.s., B..Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup infor.systému
Zmluvne dohodnutá čiastka:710 926,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:73 898,90
Celková dohodnutá čiastka:784 825,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:79 597,20
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slov.obch.inšpek., Bratislava

Prílohy