Zmluva č. SOI/LC/2002/02/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:SOI/LC/2002/02/2002
Dodávateľ:Lazar consulting, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:prevádzka VO systému
Zmluvne dohodnutá čiastka:490,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:474,00
Celková dohodnutá čiastka:964,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:245,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava

Prílohy