Zmluva č. SOI/2011/03

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:SOI/2011/03
Dodávateľ:Jana Olšáková-Oriola clean
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na poskytnutie upratovacích a čistiacich služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 160,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia
Poznámka:Súčasťou zmluvy je rozpis vykonávaných služieb a dodávka vybraných hygienických prostriedkov

Prílohy