Zmluva č. 01/126/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy: 01/126/2002
Dodávateľ:Východslov.vodárne a kanalizácie, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka vody
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 041,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slov.obchod.inšpek., Bratislava
Poznámka:SUMA podľa tarify