Zmluvy za Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
02523007 Justur, spol. s r.o. Zmluva o dielo a spolupráci 24 32 076 SMÚ 28.05.2007 28.05.2011 hodinová sadzba 23,7 €
2009/4000/004018 KAMERON, spol. s.r.o. Zmluva o dielo a Licenčná zmluva 34 213 0 ÚNMS SR 16.06.2009
A1/2007/003224 KERAMING, a.s. Zmluva o dielo 1 119 234 0 ÚNMS SR 23.03.2007 21.01.2008
2009/300/003007/00825 KO & KA, spol. s.r.o. Rámcová dohoda 35 581 3 000 ÚNMS SR 27.04.2009 27.04.2011
01470009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01570009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01670009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01770009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01870009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 8 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01970009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1 0 SMÚ 19.12.2008 01.01.2009
02070009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 5 397 1 215 SMÚ 01.01.2009 ročná poistka, uhradená v I. polroku
02370008 KRPA-KUBIKO, spol. s r.o. Kúpna zmluva 3 0 SMÚ 31.07.2008 31.07.2010 2,76 €/balík
05570006 KVANT spol. s r.o. Kúpna zmluva 82 952 0 SMÚ 25.08.2006 31.12.2006
00890007 Ladislav Molnár - ROTALIX Zmluva o kontrolnej činnosti 1 850 1 000 SMÚ 12.03.2007
2010/400/003629/01102 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb hromadného stravovania na základe akceptovania stravných poukážok 71 281 21 600 ÚNMS SR 15.06.2010 Celková čiastka = fin. limit
13/2008 M HOLD s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s §269 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 17 612 0 SÚTN 26.08.2008 30.08.2009 hradené z vlastných zdrojov
21/2009 M HOLD s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s §269 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 13 906 850 SÚTN 19.08.2009 31.08.2010 hradené z vlastných zdrojov
12940009 Meredes-Benz Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva 143 395 0 SMÚ 18.11.2009 31.05.2010
12940009 - U Meredes-Benz Slovakia s.r.o. Dohoda o skončení kúpnej zmluvy 0 0 SMÚ 31.05.2010 31.05.2010
07722008 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 48 744 0 SMÚ 15.12.2008 31.01.2009