Zmluva č. 2009/4000/004018

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2009/4000/004018
Dodávateľ:KAMERON, spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 212,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 212,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy