Zmluva č. 02070009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02070009
Dodávateľ:KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 137,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 397,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 214,63
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ
Poznámka:ročná poistka, uhradená v I. polroku

Prílohy