Zmluva č. 2009/300/003007/00825

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2009/300/003007/00825
Dodávateľ:KO & KA, spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 581,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 581,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 000,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy