Zmluvy za Krajský stavebný úrad Nitra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PZ:9949955939 Allianz Poistná zmluva pre havarijné poistenie mot. vozidiel 856 856 KSÚ v Nitre 28.12.2010 27.12.2011
PZ9949958083 Allianz Návrh poistnej zmluvy pre poist. zodpovednosti za škodu sôsobenú prevádzkou mot. vozidla 26 422 26 422 KSÚ v Nitre 28.12.2010 27.12.2011
9974002284 Allianz Poistná zmluva pre poistenie majetku a hnuteľných vecí 0 0 KSÚ v Nitre 20.04.2007
9940960251 Allianz Poistná zmluva pre havarijné poistenie mot. vozidiel 0 0 KSÚ v Nitre 05.06.2006
9940981569 Allianz Poistná zmluva pre havarijné poistenie mot. vozidiel 0 0 KSÚ v Nitre 05.06.2006
9948071579 Allianz Poistná zmluva pre havarijné poistenie mot. vozidiel 0 0 KSÚ v Nitre 17.08.2005
2010220 Autoprofit s.r.o. Zmluva o predaji motorového vozidla 30 540 30 540 KSÚ v Nitre 21.12.2010 21.12.2012 Nákup motorového vozidla
116/2008 IURA EDITION s.r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv 591 700 KSÚ v Nitre 17.10.2008 Programové vybavenie ASPI
R_9004/2008 IVES Košice Zmluva o dielo 154 200 KSÚ v Nitre 26.01.2008 Ekonomický softvér
168/2006-NR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre Zmluva o poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu 28 28 KSÚ v Nitre 01.01.2007
01072004 Krajský školský úrad Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 KSÚ v Nitre 01.07.2004 Budova
07092009 LE CHÉQUE DÉJEUNER s.r.o. Komisionárska zmluva 7 401 7 500 KSÚ v Nitre 07.09.2004 Stravné lístky
30122010 LE CHÉQUE DÉJEUNER s.r.o. Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve 0 0 KSÚ v Nitre 01.01.2011
02012009 Mgr. Dana Barbaričová Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP 924 924 KSÚ v Nitre 02.01.2009
441/430/2006 MVaRR SR Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 KSÚ v Nitre 12.10.2006 Bezplatný prevod výpočtovej techniky
T/2009/22 Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke a odbere tepla 6 553 7 400 KSÚ v Nitre 11.08.2009
30032010 REVIS-SERVIS s.r.o. Kúpna zmluva 2 898 3 000 KSÚ v Nitre 30.03.2010 31.12.2010
05052005 Slovak Telecom Dohoda o voliteľnom volacom programe Bussiness Partner 780 800 KSÚ v Nitre 05.05.2005 Pevné linky
30072004 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 82 82 KSÚ v Nitre 30.07.2004 FAX
22072004 Slovak Telecom Zmluva o nájme kocového zariadenia 3 3 KSÚ v Nitre 22.07.2004