Zmluva č. 116/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:116/2008
Dodávateľ:IURA EDITION s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv
Zmluvne dohodnutá čiastka:591,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:591,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:700,00
Rezort:
Objednávateľ:KSÚ v Nitre
Poznámka:Programové vybavenie ASPI

Prílohy