Zmluva č. T/2009/22

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:T/2009/22
Dodávateľ:Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 553,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 553,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 400,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KSÚ v Nitre

Prílohy