Zmluva č. PZ9949958083

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PZ9949958083
Dodávateľ:Allianz
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návrh poistnej zmluvy pre poist. zodpovednosti za škodu sôsobenú prevádzkou mot. vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 422,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:26 422,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:26 422,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KSÚ v Nitre

Prílohy