Zmluva č. R_9004/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R_9004/2008
Dodávateľ:IVES Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:154,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:154,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:200,00
Rezort:
Objednávateľ:KSÚ v Nitre
Poznámka:Ekonomický softvér

Prílohy