Zmluva č. 01072004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01072004
Dodávateľ:Krajský školský úrad
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o prevode správy majetku štátu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KSÚ v Nitre
Poznámka:Budova

Prílohy