Zmluvy za Katastrálny úrad Trnava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
KZ 2/2006 RM-tes, spol. s r.o., Trnava, Hlavná 32/18 Notebooky a projektor k PC 2 679 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 2/2007 Jaroslav Kriška - ATYP, Močenok, Čingov 873/110 Kancelársky nábytok pre Správu katastra Dunajská Streda - stránky, podateľňa, čakáreň pre klientov - dodávka, montáž a rozloženie priamo v kanceláriách 2 619 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 2/2008 2U spol. s r.o., Bratislava, Martinengova 1 Dodávka interiérových stojanov a vlajok pre zabezpečenie projektu "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava" 1 266 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 3/2007 KASYS spol. s.r.o., Bratislava, Rozmarínová 37 Dodávka a montáž obežného regálu pre Správu katastra Trnava 27 882 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 3/2008 DIPS, s.r.o. , Trnava, Pekárska 21 Dodávka prostriedkov pre zabezpečenie publicity a školiaceho materiálu pre projekt "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava" 1 268 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 3/2009 LIGNOFER spol. s r.o., Trnava, Petzvalova 18 Kancelársky nábytok pre Katastrálny úrad v Trnave - Správu katastra Skalica, jeho dodávka, montáž a rozloženie priamo v kanceláriách 17 126 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 4/2007 Jaroslav Kriška - ATYP, Močenok, Čingov 873/110 Kancelársky nábytok pre Správu katastra Dunajská Streda - kancelársky nábytok do troch kancelárií - dodávka, montáž a rozloženie priamo v kanceláriách 2 911 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 4/2008 Emil Holeš - KH Technik, Trnava, Pažitná 56 Dodávka tabúľ so stojanom a príslušenstvom pre projekt "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava" 1 304 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 5/2007 Jaroslav Kriška - ATYP, Močenok, Čingov 873/110 Kancelársky nábytok pre Správu katastra Piešťany, jeho dodávka, montáž a rozloženie priamo v kancelárii 1 046 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 5/2008 LIGNOFER spol. s r.o., Trnava, Petzvalova 18 Kancelársky nábytok pre Katastrálny úrad v Trnave a Správu katastra Skalica, jeho dodávka, montáž a rozloženie priamo v kanceláriách 3 739 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 6/2007 LIGNOFER spol. s r.o., Trnava, Petzvalova 18 Kancelársky nábytok pre Správu katastra Dunajská Streda, jeho dodávka, montáž a rozloženie priamo v kancelárii 20 414 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 6/2008 LIGNOFER spol. s r.o., Trnava, Petzvalova 18 Kancelársky nábytok pre Katastrálny úrad v Trnave - Správu katastra Trnava, jeho dodávka, montáž a rozloženie priamo v kanceláriách 4 119 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
OO1/2008 DIMANO, a.s., Bratislava, Záhradnícka 151 Poskytnutie odborného vzdelávania pre zamestnancov Katastrálneho úradu v Trnave a ich testovanie za účelom získania Certifikátu ECDL (Europen Computer Driving Licence - vodičský preukza na počítače) 69 843 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
R-00157/2008 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Čs. armády 20 Ročná podpora na aplikačné programové vybavenia 354 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
R-00282/2007 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Čs. armády 20 Ročná podpora na aplikačné programové vybavenia 249 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
RO-36/2009 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Čs. armády 20 Právo na používanie aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia 426 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
SPIN/1-2009-007/2009 Asseco Solutions a.s. , Bratislava, Bárdošova 2 Poskytnutie práv - licencie na používanie IS SPIN 8 298 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
TS-00003/07/2007 Tibor Fazekas, Dolný Štál, Dolný Štál 178 Montáž EZS v objekte - budova Správy katastra Dunajská Streda - a jeho pripojenie na Stredisko registrácie poplachov KR PZ 2 306 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 06/11/30/2006 Miccomp-computersystém s.r.o., Nitra, Kupecká 9 Rozšírenie a rekonštrukcia počítačovej siete, štrukturovanej kabeláže na Správe katastra Dunajská Streda 9 890 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 10/2008 ARS invest, spol. s r.o. , Skalica, Komenského 1 Zhotovenie stavby "Prestavba budovy Správy katastra Skalica" - vybudovanie bezbariérového vstupu a prestavba oplotenia 17 291 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2