Zmluva č. ZOD 10/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 10/2008
Dodávateľ:ARS invest, spol. s r.o. , Skalica, Komenského 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotovenie stavby "Prestavba budovy Správy katastra Skalica" - vybudovanie bezbariérového vstupu a prestavba oplotenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 290,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:17 290,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2