Zmluva č. OO1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:OO1/2008
Dodávateľ:DIMANO, a.s., Bratislava, Záhradnícka 151
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie odborného vzdelávania pre zamestnancov Katastrálneho úradu v Trnave a ich testovanie za účelom získania Certifikátu ECDL (Europen Computer Driving Licence - vodičský preukza na počítače)
Zmluvne dohodnutá čiastka:69 843,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:69 843,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy