Zmluvy za Okresný súd Bánovce nad Bebravou


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1406 ZSE Energia, a.s. Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny (PONUKA E. Stabil) 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090127-1127 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1239 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20091203-1243 Wustenrot poisťovňa, a. s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 119 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 07.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1520 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. ÚVTOS 1 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 20.10.2008 31.10.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1448 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Kúpna zmluva 675 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 30.07.2008 31.07.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1501 UNIQUA poisťovňa, a.s. Poistenie vozidla 436 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 25.07.2008 25.07.2009
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090303-0855 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1108 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 22.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
OS BN Spr 856/2008 Štátna pokladnica Zmluva o bežnom účte 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 27.10.2008
OS BN Spr 54/2008 Štátna pokladnica Zmluva o výdavkovom účte 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 10.01.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090213-1459 SOFTIP a.s. Dodatok č.2 k zmluve č.4027791 1 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100303-1229 SOFTIP a.s. Dodatok č. 3 ku zmluve č. 4027791 uzavretej dňa 31.7.2008 47 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 08.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
OS BN Spr 53/2008 Softip a.s. Licenčná zmluva č. 4027791 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.12.2007
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090122-1209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 08.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1049 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva 336 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090303-0931 Slovak Telekom, a. s. Dodatok Zmluve o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 24.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090303-0946 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 03.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090209-1103 Q - BG, s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní pozáručného servisu k aplik. progr. vybaveniu 1 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 30.01.2009 31.12.2009
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100118-1059 Q - BG, s.r.o. Zmluva o poskytovaní užívacích práv a vykonávaní pozáručného servisu k aplik. program. vybaveniu 1 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2010 31.12.2010