Zmluva č. osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100303-1229

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100303-1229
Dodávateľ:SOFTIP a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 3 ku zmluve č. 4027791 uzavretej dňa 31.7.2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:47,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:47,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy