Zmluva č. osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1239

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1239
Dodávateľ:Západoslovenksá vodárenská spoločnosť a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy