Zmluva č. osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1520

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1520
Dodávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. ÚVTOS
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Poznámka:

Prílohy