Zmluva č. osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1448

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1448
Dodávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:674,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:674,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Poznámka:

Prílohy