Zmluva č. osbn-0110-000513/1992/Zb.-20091203-1243

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbn-0110-000513/1992/Zb.-20091203-1243
Dodávateľ:Wustenrot poisťovňa, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:119,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:119,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy