Zmluvy za Okresný súd Bánovce nad Bebravou


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090601-1425 ISS Facility Services spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb 475 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.05.2009 31.05.2011
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20091203-1243 Wustenrot poisťovňa, a. s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 119 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 07.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100118-1059 Q - BG, s.r.o. Zmluva o poskytovaní užívacích práv a vykonávaní pozáručného servisu k aplik. program. vybaveniu 1 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2010 31.12.2010
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090127-1127 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100303-1229 SOFTIP a.s. Dodatok č. 3 ku zmluve č. 4027791 uzavretej dňa 31.7.2008 47 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 08.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100308-0946 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 05.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1406 ZSE Energia, a.s. Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny (PONUKA E. Stabil) 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-0931 Generali Poisťovňa a.s. Poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 163 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 07.01.2008 06.01.2009
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1053 Okresný súd Trenčín Zmluva o výpožičke 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1112 LE CHÉQUE DÉJEUNER Komisionárska zmluva 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 14.01.2008 31.12.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1124 LE CHÉQUE DÉJEUNER Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve z 14.1.2008 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.07.2008 31.12.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1239 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1257 Okresný súd Trenčín Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 24.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1501 UNIQUA poisťovňa, a.s. Poistenie vozidla 436 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 25.07.2008 25.07.2009
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090127-1414 Okresný súd Považská Bystrica Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 08.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1520 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. ÚVTOS 1 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 20.10.2008 31.10.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1530 AXA a.s. Poistná zmluva pre vozidlá 129 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 07.01.2009 06.01.2010
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-0824 AGENTÚRA BOZP a PO Porubský Milan Zmluva o vykonávaní prác technika požiarnej ochrany a BOZP 50 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.03.2008 31.12.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-0838 BANCE - STAV s.r.o. Zmluva o dielo č. 1/ 2008 2 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 14.10.2008 23.10.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090127-1430 Okresný súd Trenčín Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.