Zmluva č. osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-0931

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-0931
Dodávateľ:Generali Poisťovňa a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:162,75
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:162,75
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Poznámka:

Prílohy