Zmluvy za Okresný súd Bratislava III.


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090402-1440 Eko-Salmo, s.r.o. na odber, odvoz a likvidáciu odpadov 0 0 Okresný súd Bratislava III. 28.06.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1022 Istrochem Reality, a.s., Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 0 0 Okresný súd Bratislava III. 06.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090403-0924 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. o odvádzaní vôd z povrchového odtoku 0 0 Okresný súd Bratislava III. 29.09.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090623-1433 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou zmluva o dielo číslo : ÚVV - 127 - 16/11-2008 0 0 Okresný súd Bratislava III. 31.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090707-1006 Gastroservis spol. s r.o. komisionárska zmluva o zabezpečení stravovania 0 0 Okresný súd Bratislava III. 22.01.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100720-1243 Ústav na výkon väzby Bratislava Zmluva o vykonávaní pomocných prác 0 0 Okresný súd Bratislava III. 31.12.2014 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1519 ZSE Energia, a.s. o združenej dodávke elektriny 0 0 Okresný súd Bratislava III. 01.06.2010 01.06.2010
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100825-0804 Ústav na výkon väzby Bratislava Zmluva o dielo na pomocné stavebné, sťahovacie a upratovacie práce 0 0 Okresný súd Bratislava III. 17.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1016 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. o odvoze a zneškodňovaní odpadu 0 0 Okresný súd Bratislava III. 20.07.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1228 Západoslovenská energetika a.s. o distibúcii elektriny 0 0 Okresný súd Bratislava III. 08.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1235 Západoslovenská energetika a.s. o dodávke elektriny oprávnenemu odberateľovi 0 0 Okresný súd Bratislava III. 05.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1347 Slovak Telekom, a. s. zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach 0 0 Okresný súd Bratislava III. 27.06.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-0950 MP Elektronik, s.r.o, o servisnej činnosti na EZS a videosystém 1 0 Okresný súd Bratislava III. 07.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090615-1430 DataCentrum o výpožičke hnuteľného majetku štátu 1 0 Okresný súd Bratislava III. 17.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090615-1557 3p plus, s.r.o. o dodávaní spotrebného tovaru s využitím postavenia chráneného pracoviska dodávateľa 1 0 Okresný súd Bratislava III. 02.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1307 Západoslovenská energetika a.s. o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy 1 0 Okresný súd Bratislava III. 11.05.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090527-1429 CWS Slovensko, spol. s r.o. Dodávka náplní do dávkovačov hygienických potrieb 2 0 Okresný súd Bratislava III. 28.06.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090623-1258 IURA EDITION, spol.s r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí užívacích práv č. 144/2005 2 0 Okresný súd Bratislava III. 29.03.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100820-0716 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva na dodávku programového vybavenia 3 0 Okresný súd Bratislava III. 14.02.1996 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090611-1250 Q-SOFT o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní záručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu 4 0 Okresný súd Bratislava III. 01.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.