Zmluva č. osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090623-1433

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090623-1433
Dodávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o dielo číslo : ÚVV - 127 - 16/11-2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava III.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy