Zmluvy za Krajský súd Košice


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090130-1138 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 640 0 Krajský súd Košice 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081219-0945 Lazar Consulting s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - KS KOŠICE/LC/01 474 0 Krajský súd Košice 01.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081219-0925 WARBECK energy, s.r.o. Zmluva č.10090/08-O o technickej obsluhe odovzdávacej stanice tepla 10090 v objekte KS v Košiciach 454 0 Krajský súd Košice 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1353 LUX Košice, s.r.o. Zmluva č.041/2005 o dielo na upratovanie, uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka 201 0 Krajský súd Košice 01.03.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090120-1005 RLC Systems, spol.s.r.o. Servisná zmluva - pozáručný servis č. 01-01-2009-RLC 140 0 Krajský súd Košice 31.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090120-1041 Krajský súd Košice Zmluva o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti 66 0 VSH development s.r.o. 14.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090716-1022 Francúzka aliancia Košice Zmluva o dielo 66 0 Krajský súd Košice 15.04.2009 31.03.2010
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090213-1323 Kúpele Bojnice a.s. Zmluva na poskytnutie služby č. 1/2009 33 0 Krajský súd Košice 04.02.2009 31.12.2009
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090707-0852 ENPOW spol.s.r.o. Zmluva o dielo č.2009-07 32 0 Krajský súd Košice 02.07.2009 31.12.2009
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081222-1119 Poľnohospodárske družstvo Klatov Zmluva o dielo 25 0 Krajský súd Košice 16.11.2008 15.03.2009
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081222-1111 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o Zmluva o pripojení 23 0 Krajský súd Košice 24.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1513 Q - BG, s.r.o. Zmluva č. 97003 o dielo,uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. 11 0 Krajský súd Košice 14.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090707-0910 IZOPLAST, s.r.o. Zmluva o dielo č.6/2009 7 0 Krajský súd Košice 02.07.2009 31.12.2009
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090120-1014 ELKO MECHATRONICS, spol.s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č.01/2009 3 0 Krajský súd Košice 19.12.2008 31.12.2009
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090630-1022 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update programového vyavenia č. S845 215 783 2 0 Krajský súd Košice 25.06.2009 25.06.2010
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081222-1130 HAMAG, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Krajský súd Košice 01.01.2008 31.12.2009
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0920 Veronika Rusnačková - LIFTEX Servisná zmluva č.6.4.0804 0 0 Krajský súd Košice 14.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0926 LIFTEX, s.r.o. Servisná zmluva č. 6.4.0805 0 0 Krajský súd Košice 14.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1000 Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby 0 0 Krajský súd Košice 08.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090120-1026 ASANARATES s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Krajský súd Košice 01.03.2009 28.02.2010