Zmluva č. kske-0110-000513/1992/Zb.-20090130-1138

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kske-0110-000513/1992/Zb.-20090130-1138
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:382,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:639,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Košice
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy