Zmluva č. kske-0110-000513/1992/Zb.-20090716-1022

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kske-0110-000513/1992/Zb.-20090716-1022
Dodávateľ:Francúzka aliancia Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:66,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:66,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Košice
Poznámka:

Prílohy