Zmluva č. kske-0110-000513/1992/Zb.-20090120-1041

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kske-0110-000513/1992/Zb.-20090120-1041
Dodávateľ:Krajský súd Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti
Zmluvne dohodnutá čiastka:66,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:66,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:VSH development s.r.o.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy