Zmluva č. kske-0110-000513/1992/Zb.-20081222-1111

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kske-0110-000513/1992/Zb.-20081222-1111
Dodávateľ:UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení
Zmluvne dohodnutá čiastka:23,17
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23,17
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Košice
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy