Zmluva č. kske-0110-000513/1992/Zb.-20090707-0852

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kske-0110-000513/1992/Zb.-20090707-0852
Dodávateľ:ENPOW spol.s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č.2009-07
Zmluvne dohodnutá čiastka:32,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Košice
Poznámka:

Prílohy