Zmluvy za Krajský súd v Bratislave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1353 LUX Košice, s.r.o. Zmluva č.041/2005 o dielo na upratovanie, uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka 201 0 Krajský súd Košice 01.03.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-1207 Mária Murgašová - STEP Zmluva o dielo č.1331/08, Mária Murgašová-STEP, Spr.1331/08 1 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 11.08.2008 10.08.2013
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20091014-1110 MBB, a. s. Zmluva o nájme parkovacích miest F-13/2009, MBB a.s.,Spr.433/09 318 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2009 31.03.2009
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20091015-0843 MBB, a. s. Zmluva o nájme parkovacích miest F-13/2009,MBB a.s,Spr.433/09 318 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2009 31.12.2009
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090707-0900 Mesto Banská Bystrica Nájomná zmluva č.139/2005RMaj.-410, Mesto BB, Spr. 868/05 17 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 04.05.2005 04.06.2010
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100806-1244 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zmluva o výpožičke (MSSR, Spr. 7199/2010) 0 0 Krajský súd v Bratislave 30.06.2010 29.06.2015
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1054 MONSTAP ST s.r.o. Zmluva o dielo č.01/10/2008, MONSTAP ST s.r.p., Spr.1815/08 43 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 13.11.2008 15.12.2008
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100805-0757 MUDr. Zdenko Sladký - zubný lekár zmluva o nájme nebytových priestorov (Zdenko Sladký) 408 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2010 31.12.2014
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090102-1108 Obec Limbach zmluva o odpadoch (Limbach) 453 0 Krajský súd v Bratislave 13.12.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100806-0757 Obvodný úrad Bratislava zmluva č. OKR-0749282010-042 o výpožičke majetku (Obvodný úrad Bratislava, Spr .7131/2010 0 0 Krajský súd v Bratislave 17.03.2010 16.03.2020
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090818-0831 OFFICE DEPOT s.r.o. Rámcová kúpna zmluva, OFFICE DEPOT s.r.o., Spr.195/09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 03.02.2009 31.01.2010
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1207 OLO- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu (č. 300661, OLO) 0 0 Krajský súd v Bratislave 19.12.1996 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090504-1402 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení, Orange Slovensko a.s.,Spr.1862-02 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 11.12.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090505-0702 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení, Orange Slovensko a.s., Spr.1826-02 22 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 11.12.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1118 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení č.A4342874, Orange Slovensko a.s., Spr.587-09-1 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 27.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1126 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektr.komun.služby,Orange Slovensko a.s.,Spr.587-09-2 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 29.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20091016-1138 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení A2431864,ORANGE Slovensko a.s.,Spr.927-06 8 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 08.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0841 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. BO928882, Orange Slovensko a.s., Spr. 214-05 26 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 26.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1225 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. B0292755, Orange Slovensko a.s., Spr.1862/02 20 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 28.11.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1049 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. B0604167, Orange Slovensko a.s., Spr.402-03 8 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 14.03.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>