Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1054

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1054
Dodávateľ:MONSTAP ST s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č.01/10/2008, MONSTAP ST s.r.p., Spr.1815/08
Zmluvne dohodnutá čiastka:42,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:43,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:

Prílohy