Zmluva č. ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100806-0757

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100806-0757
Dodávateľ:Obvodný úrad Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva č. OKR-0749282010-042 o výpožičke majetku (Obvodný úrad Bratislava, Spr .7131/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Bratislave
Poznámka:

Prílohy