Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1126

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1126
Dodávateľ:Orange Slovensko a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní elektr.komun.služby,Orange Slovensko a.s.,Spr.587-09-2
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy