Zmluva č. kske-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1353

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kske-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1353
Dodávateľ:LUX Košice, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č.041/2005 o dielo na upratovanie, uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:60,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:201,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Košice
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy