Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090505-0702

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090505-0702
Dodávateľ:Orange Slovensko a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení, Orange Slovensko a.s., Spr.1826-02
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy